Onze Operationele Realisatie dienstverlening maakt strategische plannen waar en creëert resultaten samen met de mensen in de onderneming.

Turnaround management
Stabiliseren, reorganiseren en herpositioneren

Als turnaround manager helpen wij bedrijven die in zwaar weer zitten. We zorgen dat er snel grip komt op de cash-flow. Parallel daaraan maken we in zeer korte tijd een strategisch plan. Op basis daarvan nemen we maatregelen die de winstgevendheid verbeteren, zoals kostensaneringen en het afstoten van verlieslatende delen van de business. Daarnaast nemen we maatregelen op het gebied van de financiering, zoals het bereiken van een akkoord met financiers en/of crediteuren, het aantrekken van nieuw kapitaal en/of het verkopen van (delen van) het bedrijf. In meerdere bedrijven hebben wij deze rol succesvol vervuld.

Implementatie management en post-fusie integratie
Leiden van grote strategische projecten

Bij grote strategische projecten kunnen wij als projectleider optreden en zo helpen het project te doen slagen. Bijvoorbeeld bij een integratie na een overname kunnen wij er als effectieve en neutrale projectleider voor zorgen dat besluiten worden genomen op basis van feiten en analyse en dat organisatie-onderdelen en operationele processen effectief in elkaar worden geschoven. Vanuit onze ervaring zorgen wij voor een gestructureerde aanpak en houden de vaart erin. Hetzelfde geldt bij projecten op het gebied van kostenreductie of herontwerp van processen.

Implementatie begeleiding en monitoring
Begeleiden, voortgang monitoren en verantwoorden

Bij bedrijven waar wij betrokken zijn geweest bij het maken van een strategisch business plan worden wij regelmatig gevraagd om te ondersteunen bij de implementatie. In een rol als adviseur of commissaris zijn wij dan sparring partner voor de directie en volgen wij positief kritisch de voortgang van het plan. Desgewenst leveren we heldere en objectieve kwartaalrapportages over de voortgang van de verbeterprojecten. Als het nodig is om bij te sturen dan helpen wij daarbij en zorgen dat de plannen worden aangepast of verder worden uitgewerkt.

Smart Data” bedrijfsvoering
Slimmere bedrijfsvoering door Big Data analytics

Een slimmere bedrijfsvoering door middel van Big Data analytics gaat niet alleen over het “minen” van de verborgen trends in de data. Het draait er om dat essentiële analytische inzichten op een praktische en toegankelijke manier de dagelijkse bedrijfsvoering ondersteunen en verbeteren. Wij focussen ons daarbij op de domeinen Customer Operations en Integrated Supply Chains. Hoe kun je een overdaad aan beschikbare informatie zodanig benutten dat deze op het juiste moment en op de juiste plek het juiste effect heeft? Essentiele analytische inzichten, bijvoorbeeld over klantbehoud bij een consumenten bedrijf met een hoge uitstroom of het gericht verminderen van nee-verkopen bij een mode retailer, worden vervolgens doorvertaald naar een aanpak die op continue basis de bedrijfsvoering op kritische punten aanscherpt met zichtbaar en meetbaar resultaat. De uitvoering kunnen wij desgewenst als een dienst leveren aan het bedrijf.

Lees ook over onze Strategische Richting dienstverlening.