Independent business review – Internationale keten van optiek winkels

Optiekketen met circa 70 eigen en franchisevestigingen in Nederland, België en Duitsland. Door snelle groei in combinatie met economisch tij ontstaat druk op liquiditeit en bankconvenant. Herfinanciering is aan de orde. Op verzoek aandeelhouders en bank stelt Traction Partners een Indepedent Business Review op waarbij op basis van de marktontwikkelingen en de bedrijfseconomische prestaties het businessplan en budget worden gereviewd. Op basis van deze review ontstaat er duidelijkheid over de richting en worden de stakeholders het eens over de koers. Er volgen aanscherpingen in positionering, groei snelheid en bezuinigingsmaatregelen.

Voor nadere informatie over Independent Business Review neem contact met ons op.