Strategic option assessment en business plan – Groot internationaal opererend transportbedrijf

Door zwaar weer in de logistieke branche staan de resultaten van een groot internationaal opererend transportbedrijf onder druk en staat er spanning op de financiering. Traction Partners was als adviseur van de directie betrokken bij het in kaart brengen van de verschillende strategische opties en de afweging hiervan op financiële aantrekkelijkheid voor de verschillende stakeholders en operationele haalbaarheid. Wij hebben de opties besproken met RvC, Aandeelhouders en het Bankenconsortium. Dat gaf duidelijkheid en men werd het eens over de richting.

Daarna  hebben wij samen met de directie het turnaroundplan  verder uitgewerkt en geholpen bij implementatie ervan. Op verzoek van de stakeholders zijn wij tot op heden betrokken, als advisor to the Board met quarterly reviews en bij (uitwerking) strategische opties voor de directie.